Lietuvos Mokslininkų Sąjungos skyrius

"TRIBOLOGIJA"
Lietuviskai  LMSS Tribologija zenklas  English

Lietuvos Mokslininkų Sąjungos skyrius (LMSS) "Tribologija" yra nevalstybinė nepelno siekianti organizacija, vienijanti Lietuvos mokslininkus, dirbančius tribologijos srityje. Pagrindiniai šios srities mokslo tyrimai Lietuvoje atliekami aukštosiose mokyklose (Aleksandro Stulginskio universitete (ASU, daugiau - Tribologijos laboratorija), Kauno technologijos universitete (KTU), Vilniaus universitete (VU)) bei valstybiniuose mokslo tyrimo institutuose (Lietuvos Mokslų Akademijos Fizikos Institutas (FI), Chemijos Institutas (ChI), Energetikos Institutas (EI)). LMSS "Tribologija" įkurta susibūrus šių institucijų mokslininkams į vienintelę šios srities draugiją. Steigiamasis susirinkimas, kuris įvyko 1995 04 27, išrinko skyriaus valdybą ir jos pirmininką - ASU profesorių dr. Juozą Padgurską.

Mokslininkai, priklausantys LMSS "Tribologija" vykdo mokslo tyrimus tokiomis kryptimis:

·     Naujų tribomedžiagų, dangų užnešimo bei paviršių sustiprinimo technologijų kūrimas, tyrimas ir panaudojimas mašinų tribologiniam patikimumui didinti;

·     Biologinių alyvų ir plastinių tepalų, tepalų priedų ir savitepių polimerų tribologinių savybių tyrimas;

·     Piezoelektrinių variklių trinties porų medžiagos ir jų tribologinių savybių tyrimas;

·     Procesų, vykstančių trinties poroje tyrimas bei modeliavimas.

Svarbiausi Lietuvoje vykdomi tribologijos mokslo tyrimo projektai bei bendradarbiavimo su užsienio partneriais sritys yra:

·     ASU, VU ir Liuveno katalikiško universiteto (Belgija) mokslininkų bendradarbiavimas biologinių tepamųjų medžiagų tyrime;

·     ASU ir Moldovos Mokslų Akademijos Taikomosios Fizikos Instituto bendradarbiavimas elektrokibirkštiniu būdu gaunamų dilimui atsparių dangų kūrimo ir tyrimo srityje;

·     ASU ir Rygos technikos universiteto (Latvija) bendradarbiavimas savitepių polimerų tribologinių savybių tyrime;

·     ASU ir Hamburgo-Harburgo Technikos Universiteto (Vokietija) mokslininkų bendradarbiavimas trinties poros sandarinimo žiedas - velenas ilgaamžiškumo didinime ir trinties mažinime panaudojant nanodaleles ir metalo polimerines medžiagas;

·     ASU ir KTU mokslininkų bendradarbiavimas tiriant neabrazyvinį antifrikcinį išbaigiamąjį apdirbimą ir jo panaudojimą mašinų detalių patikimumui didinti;

·     ASU ir ChI bendradarbiavimas, kuriant ir tiriant galvanines dangas triboporų patikimumui didinti;

·     ASU, KTU, ChI bei Rusijos mokslininkų bendri tyrimai "Metaloorganinių tepalų priedų tribotechninėms savybėms gerinti kūrimas ir tyrimas";

·     FI, KTU ir ASU bendradarbiavimas panaudojant kompiuterizuotą lazerį dilimo paviršių tribologiniam patikimumui didinti;

·     ASU ir KTU bendradarbiavimas kuriant ir tiriant elektroimpulsiniu būdu gaunamas dangas;

·     KTU ir Romos Universiteto (Italija) bendras trinties paviršių dilimo tyrimas;

·     KTU ir Poznanės Technikos Universiteto (Lenkija) paviršių tribologinių savybių bendri mokslo tyrimai;

·     KTU ir EI bendradarbiavimas kuriant naujas plazminio užpurškimo dangas paviršių sukietinimui ir t.t.

 

Taip pat ir LMSS "Tribologija" kaip savarankiškas juridinis asmuo jau paruošė mokslinių tyrimų vykdymo sutartis su valstybinėmis organizacijomis ir privačiomis įmonėmis.

 

LMSS "Tribologija", kaip organizacija, atstovaujanti Lietuvos mokslininkus, dirbančius tribologijos srityje, priimta Tarptautinės tribologijos tarybos (International Tribology Council) nare.


Adresas ir kontaktai:

Prof. dr. Juozas Padgurskas
Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas
Aleksandro Stulginskio universitetas
Studentų 11, Akademija
LT-53361 Kauno raj.
Tel.: (37) 752 263, 398
Faksas: (37) 752 271

Elektroninis paštas: juozas.padgurskas@asu.lt

LMSS Tribologija dalyviai Lietuvoje


Lietuvos Mokslininkų Sąjungos skyrius "Tribologija" kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu, Tarptautine tribologijos taryba, Lietuvos Mokslų Akademija, , surengė tarptautines tribologijos konferencijas  BALTTRIB' 1999, BALTTRIB' 2005,  BALTTRIB' 2007, BALTTRIB' 2009, BALTTRIB' 2011, BALTTRIB' 2013, BALTTRIB' 2015, kurios įvyko Aleksandro Stulginskio universitete.

 

Lietuvos Mokslininkų Sąjungos skyrius "Tribologija" kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu, rengia tarptautinę tribologijos konferenciją  

BALTTRIB‘2017

 


Puslapį paruošė Raimundas Rukuiža