angl                                          liet
VDU Tarptautinių ryšių departamento

VDU-ŽŪA skyrius

RR

Raimundas Rukuiža

Tarptautinių ryšių departamento ŽŪA skyriaus vyr. koordinatorius

Atsakingas Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje už ES ERASMUS+ programų koordinavimą, kitų tarptautinių programų ir projektų koordinavimą ir vykdymą.

Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos instituto docentas, dr.

Moksliniai interesai - tribologija, tribotechninės technologijos ir dangos, tepamosios medžiagos.

Publikacijų sąrašas.

Curriculum Vitae.

Daktaro disertacijos santrauka

Paskaitos

Telefonai: 37 / 788149, viet. 2149, 476.
E-paštas: raimundas.rukuiza@vdu.lt, erasmus.zua@vdu.lt

Adresas:

Tarptautinių ryšių departamento

Žemės ūkio akademijos skyrius

Vytauto Didžiojo universitetas

Studentu 11, Akademija
LT-53361 Kauno r.

Atgal į Tarptautinio skyriaus darbuotojų puslapį.

Paskutinis atnaujinimas: 2020 07 23.